ကြန္​ပ် ဴ တာတကၠသိုလ္​(ဗန္​းေမာ္​) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္​နွစ္​၏ ဒုတိယနွစ္​ဝက္​စာေမးပဲြအခ်ိန္​ဇယား